Windykacja polubowna

Windykacja sądowa

Windykacja egzekucyjna

Profesjonalnie przeprowadzona windykacja kilkukrotnie zwiększa szansę na odzyskanie długu oraz kosztów poniesionych przez wierzyciela z powodu opóźnienia zapłaty przez dłużnika!!!

Sprawdzone i skuteczne metody działania:
• Zebranie wszystkich materiałów potwierdzających fakt istnienia długu

• Natychmiastowy wywiad o stanie posiadania dłużnika, jego obecnego lub ukrytego majątku i o jego przyszłej odpowiedzialności finansowej lub karnej

• W razie potrzeby konsekwentne wykorzystywanie zdobytej wiedzy do przeprowadzania procesu twardej windykacji

• Sprawne i terminowe przygotowanie dokumentów procesowych

• Kontrola harmonogramów spłat oraz działań komorników

Nasi windykatorzy posiadają wszechstronne doświadczenie w odzyskiwaniu należności na etapie polubownym, sądowym, komorniczym.

Korzyści dla Klienta:
• Fachowa pomoc oraz doradztwo przez cały okres trwania procesu windykacji – od momentu zgłoszenia do całkowitej spłaty długu oraz kosztów dochodzenia należności

• Brak opłat wstępnych – rozliczenie następuje dopiero po zakończeniu sprawy sukcesem

• Oszczędność czasu i niepotrzebnego stresu, który często towarzyszy Wierzycielom chcącym odzyskać należność na własną rękę

• Optymalizacja kosztów windykacyjnych oraz zapobieganie wzrostowi ilości klientów-dłużników

• Wyegzekwowanie wszystkich kosztów windykacji od dłużnika

Im szybciej dług zostanie przekazany Windykacji TRACHITEKT, tym większe staje się prawdopodobieństwo odzyskania długu.