Wycena

WYCENA USŁUG

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie ze względu na różną specyfikę działań dłużnika – są tacy, na szczęście największy procent, którzy chcą bardzo szybko polubownie spłacić należność po rozpoczęciu działań windykatorów, ale są też inni, którzy bardzo sprawnie wymigują się od płatności nawet na etapie windykacji egzekucyjnej. Z tego względu każdą sprawę wyceniamy indywidualnie, aby zoptymalizować koszty naszych Klientów.

Przygotowaliśmy dla Państwa następującą ofertę:

• Na etapie windykacji polubownej nie pobieramy opłat wstępnych – naszym wynagrodzeniem jest ustalona umownie prowizja od odzyskanej kwoty, którą potrącamy przy wpłatach dłużnika.

Wysokość prowizji zależy od wyników weryfikacji dłużnika, wysokości zadłużenia, czasu przeterminowania należności,  okresu współpracy z Klientem oraz ocenie ryzyka i podlega negocjacji przy podpisywaniu umowy o przeprowadzenie procesu windykacji.

• Opłatami, które wstępnie ponosi Klient są koszty złożenia sprawy w sądzie, zastępstwa procesowego, opłat na rzecz egzekucji komorniczej, koszty wyjazdów windykatorów, usług dodatkowych np. raportów z wywiadowni gospodarczych itp..

Nasze konsekwentne i sprawdzone działania prowadzą do tego, aby po spłacie należności dłużnik pokrył wszystkie koszty poniesione przez wierzyciela podczas odzyskiwania długu, w tym kosztów usług windykacyjnych.