Kontakt

Kontakt

telefon: 52 569 92 15

fax: 52 569 92 16

e-mail: biuro@trachitekt.pl

 

 

 

Trachitekt Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 22
85-016 Bydgoszcz

REGON 410379491, NIP 953-264-33-29
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod nr 0000508757,
Kapitał zakładowy 5.000,00 zł